+36 20/941-8292 | +41 79/475-6637 jelentkezes@svajciallas.hu

Warunki świadczenia usług

A) ZAKRES

A.1.  SWISS Gebäudetechnik Personalverleih GmbH.

Strona internetowa (zwana dalej “Witryną”) jest własnością i jest zarządzana przezSWISS Gebäudetechnik Personalverleih GmbH. (CHE-379.849.907 Szwajcarska spółka zarejestrowana pod numerem CH-5707 Seengen Schulstrasse 11| dalej: SG Personal GmbH.)

A.2. Użytkownik

Korzystanie z Witryny internetowej obsługiwanej przez SG Personal GmbH podlega warunkom odwiedzających (tj. Wnioskodawców), którzy są reklamodawcami w Internecie, a nawet SG Personal GmbH (“Wnioskodawca”) (“Użytkownik”). zaakceptować postanowienia niniejszego dokumentu (zwane dalej “warunkami świadczenia usług”).

Uzyskując dostęp do Witryny obsługiwanej przez SG Personal GmbH lub przeglądając Witrynę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i jest związany jego postanowieniami.

A.3. Witryna

Niniejsze Warunki świadczenia usług obejmują wszystkie nazwy domen zarejestrowane przez SG Personal GmbH i SG Personal GmbH (“sg-personal.hu”, “sg-personal.ch”, “svajciallas.hu”, “dolgozzsvajcban.hu). “).Do przeglądania informacji w Witrynie nie są wymagane dane osobowe.

Jednakże SG Personal GmbH dokona wstępnej rejestracji korzystania z Witryny, jej podstron i niektórych usług tam dostępnych (np. aplikacja). W takich przypadkach SG Personal GmbH informuje osoby, których dane dotyczą, o zasadach zarządzania danymi i uzyskuje ich uprzednią zgodę na zarządzanie danymi przed zarejestrowaniem danych.

B) Warunki korzystania z witryny:

Użytkownicy mogą korzystać z Witryny wyłącznie na własne ryzyko.

Główne warunki  zastosowania;

  • Każdy może korzystać z linku do Strony, czyli SG Personal GmbH, ale sposób i zakres korzystania nie może naruszać warunków określonych w punkcie C niniejszych Warunków świadczenia usług.
  • Nie wolno fałszywie, nie legalnie przedstawiać, SG Personal GmbH.
  • Korzystanie z logo i znaków handlowych SG Personal GmbH wymaga uprzedniej pisemnej zgody.

C)Treść Witryny i prawa własności intelektualnej

Tożsamość, definicja, wybór, ułożenie, edycja i treść strony internetowej SG Personal GmbH (dalej zbiorczo określane jako “Treść”) podlegają ochronie prawa autorskiego w związku z ich indywidualnym charakterem.SG Personal GmbH jest wyłącznie uprawniona do korzystania z powiązanych praw własności. Właściciel praw autorskich to SG Personal GmbH i dlatego tylko SG Personal GmbH jest uprawniona do autoryzacji każdego użycia dla innych.Użytkownik nie może reprodukować, kopiować, rozpowszechniać ani przechowywać żadnej Treści w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody SG Personal GmbH, chyba że SG Personal GmbH wyrazi zgodę na wykorzystanie.Zabronione jest także tworzenie lub modyfikowanie jakichkolwiek materiałów powstałych na podstawie Treści, w tym tekstu, obrazów, grafik, logo, zdjęć, materiałów dźwiękowych i wideo oraz korzystania, dostępu, dystrybucji lub dystrybucji treści przez SG Personal GmbH bez uprzedniej zgody, wszelkie inne korzystanie z Internetu, dystrybucja.Jednakże SG Personal GmbH zgadza się, że Użytkownicy będą przechowywać lub wydrukować wyciągi z Witryny lub jej części na własny użytek.SG Personal GmbH może modyfikować, aktualizować lub odwoływać dowolną Zawartość w dowolnym czasie i bez powiadomienia.Jeżeli Użytkownik dobrowolnie przesyła materiały do SG Personal GmbH za pośrednictwem Witryny lub dowolnego z jej kanałów komunikacyjnych na Witrynie, dobrowolnie przesyłając materiał, wyrażasz zgodę na uzyskanie dobrowolnego prawa do niewyłącznego, czasowego i nieograniczonego użytkowania SG Personal GmbH.W związku z powyższym Użytkownik może wysyłać lub produkować materiały tylko do SG Personal GmbH, które jest zgodne z wyłącznymi prawami użytkowania.W przypadku, gdy wspomniany materiał z wolontariatu jest własnością Użytkownika, ale nie przyczynia się do świadczenia usług SG Personal GmbH w zakresie jego treści lub przedmiotu, lub nie jest zgodny z zasadami dotyczącymi zarządzania danymi osobowymi, materiał zostanie usunięty.

D) Odpowiedzialność firmy SG Personal GmbH

Użytkownicy korzystają z witryny wyłącznie na własne ryzyko, a SG Personal GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez korzystanie z Witryny lub z powodu nieprawidłowej, lub niepełnej treści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SG Personal GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w komputerze Użytkownika wynikające z korzystania z Witryny, za szkody spowodowane przez wirusa lub za utratę danych, jak również za nieautoryzowany dostęp do komputera lub sieci Użytkownika lub jakichkolwiek innych zdarzeń związanych z działaniem siły wyższej lub stron trzecich.

E) Bezpieczeństwo witryny

Użytkownicy nie mogą naruszać ani próbować naruszać bezpieczeństwa Witryny, w szczególności:

  • dostęp do danych innych niż dane użytkownika lub logowanie do serwera, na który Użytkownik nie jest uprawniony, jest niedozwolony;
  • Zabronione jest podejmowanie prób zbadania, wykrycia, przetestowania lub naruszenia luki w systemie lub sieci bez odpowiedniego upoważnienia do zapewnienia bezpieczeństwa systemu lub środków kontroli władzy;
  • Użytkownik nie może podejmować prób interweniowania w żadnej usłudze świadczonej na rzecz dowolnego Użytkownika, hosta lub sieci, zabroniona jest interwenacja (szczególnie zabronione jest umieszczanie wirusa na Witrynie, przeciążenie Witryny) [overloading], zalanie [flooding],” wysyłanie spamu, bombardowanie e-mailami, [mailbombing], lub doprowadzenie systemu do awarii [crashing]);
  • wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, w tym promocji i / lub reklam produktów lub usług

 

F) ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

SG Personal GmbH zobowiązuje się do przestrzegania Polityki Prywatności podczas pracy.

G) ZMIANA WARUNKÓW SERWISU

SG Personal GmbH może w dowolnym momencie zmodyfikować warunki świadczenia usług określone w niniejszej Informacji prawnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i  wyraża zgodę, że wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika we wszystkich przypadkach.

H) WARUNKI REJESTRACJI

Jeżeli dostęp do witryny internetowej lub korzystanie z niej podlega rejestracji, Użytkownik akceptuje i uznaje warunki korzystania z dodatkowej usługi podlegające rejestracji w uzupełnieniu do niniejszych Warunków świadczenia usług, wypełniając Rejestrację.Zobowiązanie użytkownika:

a) podczas rejestracji użytkownik jest zobowiązany do podania pełnych informacji i odpowiednio wiernie rzeczywistości wypelnić  Formularz rejestracyjny.

b) jest zobowiązany do natychmiastowej aktualizacji i korekty danych rejestracyjnych w przypadku zmiany.

W przypadku podania nieprawidłowych, niekompletnych lub niedokładnych danych dostarczonych przez Użytkownika, SG Personal GmbH ma prawo do zawieszenia lub odebrania Użytkownikowi dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek usługi, w całości lub w części.